Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Ποιες είναι οι Δια-δρω-μές;

Οι “δια-δρω-μές” είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση της τέχνης του δράματος σε παιδαγωγικό πλαίσιο. 

Σκοπός μας είναι να κάνουμε προσιτό το δράμα σε όλες/ους τις/τους ενδιαφερόμενους/ες με ζητούμενα την ποιότητα και την ευρύτερη συμμετοχή και όχι το κέρδος. 


Για αυτό το λόγο όλα τα μέλη και μόνιμοι εκπαιδευτές μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση οργανώνοντας σεμινάρια και εργαστήρια, όπως και θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους συμμετέχοντες. 


Η ΑΜΚΕ "δια-δρω-μές" ιδρύθηκε το 2010 από εκπαιδευτικούς και δασκάλους/ες δράματος που πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό δράμα θα έπρεπε να αποτελεί βασικό εργαλείο της διαδικασίας διερεύνησης της γνώσης, εντός αλλά και εκτός σχολείου, που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της ανθρώπινης φαντασίας και στη δυνατότητα του ατόμου να ενεργεί και να σκέφτεται αυτόνομα και δημιουργικά.  


Στις "δια-δρω-μές" πιστεύουμε ότι ένα παιδί, αλλά και ένας/μία ενήλικας, αντιλαμβάνεται πιο αποτελεσματικά την πραγματικότητα γύρω του μέσα από μια κριτικά βιωματική διαδικασία!

Προς το παρόν οι "δια-δρω-μες" διοργανώνουν:

1. Επιμορφωτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων/ειδικοτήτων, για όλους/ες όσους/ες δραστηριοποιούνται με ομάδες παιδιών, νέων και ενηλίκων εντός ή εκτός σχολείου και ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την τέχνη του δράματος στη δουλειά τους.


2. Εργαστήρια δράματος για παιδιά και εφήβους. 


3. Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε σχολεία. 


________________________________________

Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε και να προβάλουμε το δράμα ως αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας. Το δράμα υπηρετεί το δικαίωμα των παιδιών και εφήβων να έχουν πρόσβαση σε ένα ισορροπημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνών στα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.


Πιστεύουμε ότι:


- Ένα εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένη πρόσβαση, σε όλους τους νέους/ες και παιδιά, στον ανθρώπινο πολιτισμό.


- Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιθωριοποιεί ή παραλείπει τις τέχνες, και ιδιαίτερα το δράμα, δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες των νέων ανθρώπων και των παιδιών όπως δεν θα τους υπηρετούσε η παράλειψη των επιστημών και τεχνολογιών. Όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν σε ισορροπία.


- Οι ανάγκες των νέων/παιδιών πρέπει να αποτελούν το κυρίαρχο μέλημα και φροντίδα της παιδαγωγικής διαδικασίας.


- Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκτιμώνται ως επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι να αντιλαμβάνονται και να υπηρετούν τις ανάγκες των νέων/παιδιών.


- Το δράμα πρέπει να είναι αναπόσπαστο και ισότιμο κομμάτι της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας εντός ή εκτός σχολείων.

Το δράμα ως αναπόσπαστο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού δικαιώματος:


Το δράμα, όπως όλες οι τέχνες, είναι μια δραστηριότητα με τη δική του αξία. Είναι ένας ισχυρός τρόπος μάθησης που αξιοποιεί το συναίσθημα και τη σκέψη. Ταυτόχρονα μερικά από τα καλλιτεχνικά συστατικά του στοιχεία το καθιστούν ένα ισχυρό μέσο μάθησης για όλο το αναλυτικό πρόγραμμα.


Το δράμα ως διερεύνηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης:


Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις αξίες που καθορίζουν μια κοινωνία, τις κοινωνικές δυνάμεις που τη διαμορφώνουν και προσφέρει την ευκαιρία να διαμορφώσουν τις αξίες με τις οποίες επιθυμούν να ζήσουν.


Το δράμα στηρίζεται σε φανταστικές καταστάσεις, είναι ένα «ψέμα» :


Μας επιτρέπει να μπούμε μέσα σε οποιοδήποτε πλαίσιο μας ενδιαφέρει και να αναπτύξουμε οπτικές γωνίες σε σχέση με αυτό. Το δράμα μάς επιτρέπει να επεκτείνουμε το εύρος των πλαισίων που μπορούμε να διερευνήσουμε με μια ομάδα συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα προσφέρει προστασία στη διερεύνηση «ευαίσθητων» θεμάτων.


Το δράμα λειτουργεί μέσα από τους ρόλους:


Μέσα από τον ρόλο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αλληλοεπιδρούν με μια ποικιλία διαφορετικών τρόπων πέρα από τις συμβατικές σχέσης μιας σχολικής τάξης ή άλλης ομάδας. Δουλεύοντας μέσα σε μια φανταστική κατάσταση με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν και να προκαλέσουν αλλά και να βοηθήσουν τους νέους και τα παιδιά που συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης με αποτελεσματικότερο τρόπο.


Το δράμα είναι κοινωνική τέχνη:


Επιτρέπει στους νέους και τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τις δημιουργικές δυνατότητες της ομάδας και να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη για τη μάθησή τους. Το δράμα αναπτύσσει τη φαντασία.

Ξεκινά με μια «αναταραχή» στις ανθρώπινες υποθέσεις η οποία γενικεύει τη δραματική ένταση και την προσπάθεια να επιλυθεί αυτή η «αναταραχή». Αυτή, όμως, είναι η περιοχή της φαντασίας. Δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο συνθήκες μάθησης. Η μάθηση προκαλείται με μια αναταραχή της ισορροπίας. Αυτή η αναταραχή προκαλεί την περιέργεια και οδηγεί στην προσπάθεια επίλυσης της έντασης δια μέσου της καλύτερης κατανόησης του φαινομένου. Η φαντασία, επομένως, εκρήγνυται σε δημιουργική προσπάθεια.


Το δράμα ασχολείται με συγκεκριμένες και «χειροπιαστές» καταστάσεις αλλά πάντα μέσα σε κάποιο φανταστικό πλαίσιο:


Αναφέρεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένες σχέσεις, χρόνο και τόπο.
Επιτρέπει, έτσι, τη διερεύνηση οποιουδήποτε χαρακτηριστικού της ανθρώπινης εμπειρίας αλλά και τη σύνδεσή του με άλλους τομείς και επιστήμες (π.χ. τεχνολογία, ηθική) οι οποίες παραμένουν τεχνητά αποκομμένες. Έτσι το δράμα μπορεί να λειτουργήσει ενοποιητικά μέσα σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα.


Το δράμα λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο «κόσμους» :


Οι δύο «κόσμοι» είναι ο φανταστικός και ο πραγματικός. Αυτή η διττή διάσταση του δράματος σημαίνει ότι ο φανταστικός κόσμος με τον οποίο ασχολείται συνδέεται και διερευνά εμμέσως και τον πραγματικό κόσμο των συμμετεχόντων μέσα από αναλογίες, συμβολισμούς ή άμεσες αναφορές. Αυτή η σχέση μεταξύ του φανταστικού και του πραγματικού κόσμου στο δράμα χτίζει στην ουσία τη δυνατότητα του αναστοχασμού για τον πραγματικό κόσμο των συμμετεχόντων.


Το δράμα χρησιμοποιεί όλα τα είδη σηματοδότησης:


Η χρήση της γλώσσας υποστηρίζεται και από άλλες μορφές σηματοδότησης.

«Το δράμα βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τις πράξεις τους και να αναπτύξουν την ικανότητα να μπορούν να αναλαμβάνουν προσωπική και κοινωνική ευθύνη για αυτές. Όλες οι κοινωνίες στο παρελθόν χρησιμοποίησαν το δράμα με αυτό τον σκοπό. Δεν πρέπει να αποτύχουμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα με τον ίδιο τρόπο. Χωρίς το δράμα, η δημοκρατία δεν είναι εφικτή.»

Αποσπάσματα από τη δήλωση στήριξης του δράματος από τον θεατρικό συγγραφέα EDWARD BOND


________________________________________

Μερικές από τις συμμετοχές σε δραστηριότητες άλλων διοργανωτών :Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σχετικά σύντομο ντοκυμοντέρ για το καλοκαιρινό σχολείο δράματος (process drama) που διοργανώνει κάθε χρόνο το Παλαιστινιακό ίδρυμα Al Qattan στην Ιορδανία τα τελευταία 10 χρόνια. Το φιλμάκι είναι βέβαια στα αραβικά αλλά συνοδεύεται από Αγγλικούς υπότιτλους. Το συγκεκριμένο ντοκυμοντέρ προβλήθηκε επίσης και από την Παλαιστινιακή τηλεόραση πρόσφατα αλλά και στο συνέδριο του NATD (National Association for the Teaching of Drama στην Αγγλία) το 2013 στην Οξφόρδη. 

Το συγκεκριμένο καλοκαιρινό σχολείο δράματος δημιουργήθηκε αρχικά το 2006 με τη συνεργασία του Al Qattan Foundation, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Δράματος (ΠΑΣΕΔ) και του NATD (National Association for the Teaching of Drama). 

Στα προγράμματα αυτά εξακολουθεί να διδάσκει από το 2006 και ο Αμοιρόπουλος Κώστας από τις Δια-δρω-μές .

http://vimeo.com/72423390

________________________________________________________________________________

Σύλλογος εκπαιδευτικών Καρύστου

http://www.in-karystos.gr/news/6-13/6-6-13_5.html

_________________________________________________________________________________


Ομάδα εκπαιδευτικού δράματος Καρδίτσας- Δήμος Καρδίτσας

http://www.karditsaportal.gr/articles/magazino/2014/09/03/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83

_________________________________________________________________________________


Λαογραφικό μουσείο Καρδίτσας

http://www.palmosfm.com/en-texnh/me-mia-matia/politismos/9688-enas-arxaios-spondylos-sto-mouseio-polis-aformi-gia-synaisthimata-empeiries-istories.html

_________________________________________________________________________________


Al Quattan Foundation, Ιορδανία

http://50.57.227.33/qattanfoundation.org/en/drama-school-enters-its-fourth-yearΑπό τα καλοκαιρινά σεμινάρια εκπαιδευτικού
δράματος σε ενήλικες στην Ιορδανία, Al Quattan Foundation

_________________________________________________________________________________


Drama Rainbow Πεκίνο Κίνα

http://www.mask9.com/node/33673

_________________________________________________________________________________


ΟΜΕΠ_________________________________________________________________________________

Qattan Foundation, Ramallah
http://50.57.227.33/qattanfoundation.org/en/workshops-process-drama-and-drama-educationRamallah, Qattan Foundation 
_________________________________________________________________________________
Facing the Gap project, Budapest, Hungary
http://www.facingthegap.eu/the-gap-international-conference/

Ποιες είναι οι Δια-δρω-μές;

Οι “δια-δρω-μές” είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  που ασχολείται αποκλειστικά με  την προώθηση της τέχνης του δράματος σε πα...