Δεύτερος κύκλος σεμιναρίων εκπαιδευτικού δράματος

Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων εκπαιδευτικού δράματος απευθύνεται σε όσους/ες έχουν ήδη επαρκείς γνώσεις δράματος*, σε ένα πρώτο επίπεδο, και θέλουν να τις επεκτείνουν περισσότερο.

Ο σκοπός του δεύτερου κύκλου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εστιάσουν περισσότερο στη χρήση του δράματος στην πρακτική του εφαρμογή αλλά και να ενημερωθούν σε σχέση με νέες προσεγγίσεις. 
Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν κυρίως με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μαθημάτων. 

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Αμοιρόπουλος Κώστας 


Οι συναντήσεις γίνονται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες (δύο φορές τον μήνα) από τέσσερις ώρες, για οκτώ μήνες, από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι τέλος Μαΐου 2018. 


Οι συναντήσεις ξεκινούν την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, 18:00 με 21:00, στο χώρο των Δια-δρω-μών, Αρριανού 26, Παγκράτι και θα πραγματοποιούνται κάθε Δεύτερη Δευτέρα τις ίδιες ώρες. 


(Ημερομηνίες : 9 και 23/10/2017, 6 και 20/11/2017, 4 και 18/12/2017, 8 και 22/1/2018, 5 και 19/2/2018, 5 και 19/2/2018, 5 και 19/3/2018, 16 και 30/4/2018, 14 και 28/5/2017) *Όπου υπάρχει ο όρος δράμα στο παρόν blogspot εννοείται εκπαιδευτικό δράμα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου